Năm 2019: Ontario miễn thuế thu nhập tỉnh bang cho người có thu nhập dưới $30000

Bắt đầu từ năm tới, những người Ontario có thu nhập thấp hơn $30,000 sẽ không còn phải đóng thuế thu nhập tỉnh bang, và những người có thu nhập tới $38,000 sẽ đóng ít thuế hơn. Kế hoạch giảm thuế này được nêu trong Báo cáo Kinh tế Mùa thu của tỉnh bang được […]

Xem thêm