Đóng

Tin di trú

Quản Trị 25/02/2021 Tin di trú, Tin tức, Tin tức cập nhật

SẮC LỆNH TUYÊN BỐ HỦY BỎ SẮC LỆNH 10014

Việc tạm dừng nhập cảnh trong Sắc lệnh 10014 vào ngày 22/04/2020 (Tạm dừng việc nhập cảnh của những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus 2019), được bổ sung bởi phần 1 của Sắc lệnh 10052 vào ngày 22/06/2020 (Tạm dừng việc nhập cảnh của người nhập cư và không nhập cư có nguy cơ đối với Thị trường Lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus 2019), và phần 1 của Sắc lệnh 10131 vào ngày 31/12/2020 (Tạm dừng việc nhập cảnh của những người nhập cư và không nhập cư tiếp tục tạo thành nguy cơ cho thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus 2019), không thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Trái lại, điều này có tác động xấu tới Hoa Kỳ, bao gồm việc cản trở việc đoàn tụ gia đình của một số công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp ở quốc gia này. Nó còn gây bất lợi cho các ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ sử dụng nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời nó còn ảnh hưởng xấu đến những cá nhân đã được trao cơ hội nộp đơn cũng như những người đã nhận được thị thực nhập cư thông qua Chương trình thị thực đa dạng (Xổ số thẻ xanh) trong năm tài chính 2020. Sắc lệnh 10014 đã cản trở những cá nhân này nhập cảnh vào Hoa Kỳ, dẫn đến, trong một số trường hợp, họ bị trì hoãn và có thể bị tước cơ hội nhận thị thực theo diện bốc thăm trong năm tài chính 2020 và thực hiện ước mơ ở Hoa Kỳ.

CHÍNH VÌ VẬY, NGAY LÚC NÀY, TÔI, JOSEPH R. BIDEN JR., Tổng thống Hoa Kỳ, với thẩm quyền được công nhận bởi Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, thông qua các mục 212 (f) và 215 (a) của Luật Di trú và Nhập tịch, mục 8 USC 1182 (f) và 1185 (a), theo đó thấy rằng việc hủy bỏ hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ của những người được mô tả trong phần 1 Sắc lệnh 10014 không gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi tuyên bố như sau:

Mục 1. Hủy bỏ.

Sắc lệnh 10014, phần 1 của Sắc lệnh 10052 và phần 1 của Sắc lệnh 10131 bị hủy bỏ.

Mục 2. Hướng dẫn các cơ quan xem xét

Ngoại trưởng, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ xem xét lại mọi quy định, thủ tục, tài liệu hướng dẫn, chính sách và bất kỳ động thái tương tự nào khác được ban hành dựa trên Sắc lệnh 10014 và nếu cần thiết, ban hành hướng dẫn sửa đổi phù hợp với chính sách được đưa ra trong sắc lệnh này.

Mục 3. Điều khoản chung.

(a) Không có nội dung nào trong sắc lệnh này hàm ý làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền theo luật định của một ban ngành hoặc cơ quan hành pháp, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc

(ii) trách nhiệm của Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Sắc lệnh này sẽ được thực hiện dựa trên pháp luật hiện hành sao cho phù hợp với khả năng áp dụng.

(c) Sắc lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, trên thực tế hay văn bản, để thi hành pháp luật hoặc công lý cho các phe phái chống lại Hoa Kỳ cũng như các sở, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên hoặc bất kỳ cá nhân nào thuộc các phe phái này.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, tôi xin tự ký tên dưới đây, vào ngày 24/02/2021, năm Độc lập thứ 245 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Bản dịch của Công ty Thanh Tâm từ website chính thức của Nhà Trắng: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/?fbclid=IwAR2Tnrr4aDlTDtm9iV_gxNkwSksDt29Fm44AwY_bK-FdxjbRZR4zPqebmDk

Chat Facebook
  • Công ty tư vấn Du học và Di trú Thanh Tâm xin chào bạn!

  • Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

  • Chat ngay